Uslovi korišćenja

Ažuriran 31.01.2020

Uslovi korišćenja

Opis Usluga Društva i prihvatanje Uslova korišćenja

Dobrodošli na http://www.foxtv.rs/, koji se upravlja od strane „THE WALT DISNEY COMPANY BULGARIA EOOD, sa sedištem u Bugarskoj, Sofija 1407, opština Stolična, region Lozenec, ul. Nikola J. Vapcarov br. 55, blok Ekspo 2000, zgrada 4, sprat VI (“Društvo” ili “mi”). Usluge koje Društvo pruža na http://www.foxtv.rs/ uključuje bilo koji brendirani DISNEY URL („DISNEY internet sajt”), video servise, usluge mobilne telefonije, kao i bilo koje druge funkcije, sadržaj ili aplikacije koje Društvo nudi s vremena na vreme u vezi sa poslovima Društva (zajedno označeno kao “Usluge Društva”).

 

Društvo omogućava http://www.foxtv.rs/ i Usluge Društva za vaše lično uživanje i zabavu. Posetom http://www.foxtv.rs/ ili koristeći Usluge Društva, prihvatate i slažete se da ćete biti obavezani ovim Sporazumom, uključujući i sve buduće izmene (“Sporazum“), i da ćete se pridržavati svim važećim zakonima, pravilima i propisima ("Važeći zakon"). Molimo vas da pročitate ovaj Sporazum pažljivo. Društvo može da izmeni ovaj Sporazum u bilo koje vreme, a svaka takva izmena će stupiti na snagu nakon objavljivanja na http://www.foxtv.rs/. Sve materijalne izmene će se primenjivati samo ubuduće. Vaša kontinuirana upotreba http://www.foxtv.rs/ ili Usluga Društva nakon svake takve izmene predstavlja vaš pristanak i saglasnost da budete obavezani tako izmenjenim Sporazumom. Zbog toga je važno da redovno pregledate ovaj Sporazum. Ako se ne slažete da budete obavezani ovim Sporazumom i da se pridržavate svih Važećih zakona, morate odmah prekinuti sa upotrebom DISNEY internet sajta i Usluga Društva.

Možete dobiti kopiju ovog Sporazuma slanjem i-mejla na: pr.bg@fox.com, Predmet: Uslovi korišćenja Sporazuma. Vaš pristup i korišćenje određene Usluge Društva od vas može zahtevati da prihvatite dodatne uslove koji važe za takve Usluge Društva, pored ovog Sporazuma, i može zahtevati od vas da preuzmete softver ili sadržaj (svaki je definisan ispod).

Prihvatljivost za http://www.foxtv.rs/

Korišćenje usluga Društva je ograničeno na korisnike koji imaju 16 i više godina života.

Prestanak

Ovaj Sporazum ostaje na snazi i primenjuje se sve dok koristite Usluge Društva.

Sadržaj Društva

Usluge Društva sadrže informacije, tekst, datoteke, slike, video, zvukove, muzička dela, autorska dela, aplikacije, i bilo koji drugi materijal ili sadržaj (zajednički označeno, "Sadržaj") Društva („Sadržaj Društva”). Sadržaj Društva je zaštićen autorskim pravom, žigom, patentom, poslovnom tajnom i drugim zakonima, a između vas i Društva, Društvo poseduje i zadržava sva prava na Sadržaj Društva i Usluge Društva. Društvo vam ovim daje ograničenu, opozivu, nepodobnu za podlicenciranje dozvolu za pristup i prikazivanje Sadržaja Društva (ne računajući softverski kod) isključivo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu u vezi sa gledanjem DISNEY internet sajta i korišćenjem Usluga Društva. Usluge Društva takođe mogu da sadrže i Sadržaj korisnika i drugih davalaca licence Društvu. Osim kada je predviđeno u ovom Sporazumu ili izričito dozvoljeno Uslugama Društva, ne možete da kopirate, skidate, strimujete, reprodukujete, duplirate, arhivirate, postavite, menjate, prevodite, objavite, emitujete, prenosite, reemitujete, distribuirate, izvodite, prikažete, prodajete ili na drugi način koristite bilo koji Sadržaj koji se pojavljuje na ili preko Usluga Društva.

 

Osim ako je eksplicitno i izričito dozvoljeno od strane Društva, strogo je zabranjeno da stvarate dela ili materijale (uključujući, ali ne ograničavajući se na fontove, ikone, dugme za link, pozadine, desktop teme, on-lajn razglednice, montažu, mash-up i slične video snimke, čestitke i robu bez dozvole) koji proizilaze iz ili su bazirani na Sadržaju Društva. Ova zabrana važi bez obzira na to da li su izvedena dela ili materijali prodati, zamenjeni ili dati nekome. Ne možete bilo direktno ili kroz korišćenje bilo kog uređaja, softvera, Internet sajta, internet servisa ili na drugi način ukloniti, preskočiti, izbegnuti, ometati, ili zaobilaziti niti jedno autorsko pravo, žig ili druga vlasnička obaveštenja označena na sadržaju ili na bilo kojem mehanizmu za upravljanje digitalnim pravima, uređaj ili druga zaštita sadržaja ili mera kontrole pristupa u vezi sa Sadržajem, uključujući mehanizme geo-filtriranja.

Vaše korišćenje Usluga Društva

Usluge Društva se nude samo za vašu ličnu upotrebu i ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe. Društvo zadržava pravo da ukloni komercijalne sadržaje po sopstvenom nahođenju. Vi razumete da ste vi odgovorni za sav Sadržaj koji postavljate, objavite, prenesete, putem i-mejla ili na drugi način stavite dostupnim, kroz ili u vezi sa Uslugama Društva (zajednički, "Korisnički sadržaj"). U skladu sa tim, izaberite pažljivo informacije koje postavljate, preko ili u vezi sa Uslugama Društva. Razumete da Društvo ne kontroliše Korisnički sadržaj objavljen od strane korisnika preko Usluga Društva, i razumete da možete biti izloženi uvredljivom, nepristojnom, netačnom ili na drugi način spornom Sadržaju. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za ovu vrstu Sadržaja. Ako primetite zloupotrebe Usluga Društva, molimo vas da to odmah prijavite Društvu posetom na pr.bg@fox.com. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za praćenje Usluga Društva za neodgovarajuće Sadržaje ili ponašanja. Ako u bilo kom trenutku, Društvo izabere po sopstvenom nahođenju da prati Usluge Društva, Društvo ipak ne preuzima nikakvu odgovornost za Sadržaj osim Sadržaja Društva, te ne preuzima nikakvu obavezu da izmeni ili ukloni bilo koji neprimereni Sadržaj, i ne preuzima odgovornost za ponašanje bilo kog korisnika.

Vi se slažete da ne koristite Usluge Društva da biste:

 • Postavljali, objavljivali ili na drugi način prenosili ili povezali sa Sadržajem koji je: nezakonit; preteći; štetan; uvredljiv; pornografski ili uključuje golotinju; uvredljiv; uznemiravajući; preterano nasilan; izvitoperen; klevetan; ugrožavajući za nečiju privatnost, publicitet, autorsko pravo, žig, patent, poslovnu tajnu, ugovor ili druga prava; lažan ili obmanjujuć; nepristojan; vulgaran; pogrdan; mrzak; ili diskriminatoran;
 • Kršili prava drugih, uključujući patent, žig, poslovnu tajnu, autorsko pravo, privatnost, publicitet ili druga vlasnička prava;
 • Uznemiravali ili povredili drugu osobu;
 • Iskoristili ili ugrozili maloletno lice;
 • Imitirali ili pokušavali da imitirate bilo koju osobu ili entitet;
 • Se predstavili ili uključili u aktivnosti koje uključuju upotrebu virusa, botova, crva, ili bilo kog drugog računarskog koda, datoteka ili programa koji prekinu, unište ili ograniče funkcionalnost bilo kog računarskog softvera ili hardvera ili telekomunikacione opreme, ili na drugi način dozvolili neovlašćenu upotrebu ili pristup računaru ili računarskoj mreži;
 • Ometali, povredili, onemogućili, poremetili, narušili, stvorili nepotrebni teret, ili neovlašćeno pristupili Uslugama Društva, uključujući servere, mreže ili naloge Društva;
 • Pokrili, uklonili, onemogućili, blokirali ili učinili nejasnim reklame ili druge delove Usluga Društva;
 • Koristili tehnologiju ili bilo koji automatizovani sistem, kao što su tekstovi ili botovi u cilju prikupljanja korisničkih imena, lozinki, i-mejl adrese ili druge podatke iz Usluga Društva, ili da biste zaobišli ili izmenili bilo koju bezbednosnu tehnologiju ili softver koji je deo Usluga Društva;
 • Poslali ili da biste izazvali slanje (direktno ili indirektno) neželjenih masovnih poruka ili druge neželjene masovne komunikacije bilo koje vrste kroz Usluge Društva.
 • Tražili, prikupljali ili zahtevali bilo kakve lične podatke za komercijalne ili nezakonite svrhe;
 • Postavili, objavili ili na drugi način prenosili sliku ili video snimak drugog lica bez pristanka te osobe;
 • Se uključili u komercijalne aktivnosti (uključujući, ali ne ograničavajući se na prodaju, takmičenja ili nagradne igre) bez prethodne pismene saglasnosti Društva;
 • Koristili Usluge Društva za reklamiranje ili promovisanje konkurentnih usluga;
 • Koristili Usluge Društva na način koji nije u skladu sa bilo kojim i svim Važećim zakonima;
 • Pokušavali, olakšavali ili ohrabrivali druge da rade bilo šta od prethodnog.

Društvo zadržava pravo, ali nema nikakvu obavezu ili odgovornost, da ukloni Korisnički sadržaj koji krši ovaj Sporazum, kao što je određeno od strane Društva po sopstvenom nahođenju. Potvrđujete da Društvo zadržava pravo da istraži i preduzme odgovarajuće zakonske mere protiv bilo koga ko, po sopstvenom nahođenju preduzeća, krši ovaj Sporazum, uključujući ali ne ograničavajući se na prestanak njihovog korisničkog naloga i / ili prijavljivanje takvog Korisničkog sadržaja, ponašanja ili aktivnosti organima za sprovođenje zakona.

Potvrđujete, saglasni ste i slažete se da Društvo može pristupiti, sačuvati ili otkriti informacije koje pružite na http://www.foxtv.rs/, uključujući Korisnički sadržaj, kada Društvo ima čvrsto uverenje da je takav pristup, čuvanje ili otkrivanje neophodno u cilju da se: (I) štite ili odbrane zakonska prava ili imovina Društva, naših matičnih društava, filijala ili povezanih lica ("Povezana društva"), ili njihovih zaposlenih, zastupnika i izvođača (uključujući sprovođenje naših sporazuma); (II) štiti sigurnost i bezbednost Korisnika Usluga Društva ili članova javnosti, uključujući postupanje u hitnim slučajevima; (III) štiti od prevare ili za svrhe upravljanja rizikom; ili (IV) usaglasi sa zakonom ili pravnim postupkom. Molimo pogledajte našu Politiku privatnosti za više detalja o tome kako koristimo vaše podatke.

Nagradne igre

Pridržavaćete se određenih pravila svakog takmičenja ili promocije u kojima učestvujete u ili preko DISNEY internet sajta. Osim ako vam nije drugačije rečeno, sva izvlačenja nagrada i takmičenja koja se nude preko DISNEY internet sajta nisu otvorena za ljude sa prebivalištem van Republike Srbije.

Vaša Vlasnička prava

Društvo ne potražuje nikakva vlasnička prava u Korisničkom sadržaju koji postavljate, objavljujete, emitujete putem i-mejla, ili na drugi način učinite dostupnim kroz ili u vezi sa Uslugama Društva; međutim, pod uslovom da Korisnički sadržaj neće uključivati nikakav sadržaj objavljen od strane korisnika koji je već u vlasništvu Društva ili Povezanog društva. Postavljanjem bilo kakvog Korisničkog sadržaja na, preko ili u vezi sa Uslugama Društva, ovim dajete Društvu i našim Povezanim društvima, sticaocima licence i ovlašćenim korisnicima, trajnu, ne-ekskluzivnu, potpuno plaćenu i besplatnu, podobnu za podlicencu, prenosivu (u celini ili delimično), svetsku licencu da koristite, menjate, izvodite, adaptirate, kreirate izvedene radove i kompilacije zasnovane na tome, javno izvodite, javno prikazujete, reprodukujete i distribuirate takav Korisnički sadržaj, kroz ili u vezi sa Uslugama Društva ili u vezi sa bilo kojom distribucijom ili udruživanjem za Usluge trećih lica (kao što je definisano ispod), na i kroz sve formate medija koji su sada poznati ili kasnije osmišljeni, za bilo koje i sve namene, uključujući, ali ne ograničavajući se na promotivne, marketinške, trgovinske ili komercijalne svrhe. Korišćenje od strane Društva takvog Korisničkog sadržaja neće zahtevati dalja obaveštenja vama i takvo korišćenje će biti bez potrebe za bilo kojom dozvolom ili plaćanjem Vama ili bilo kojoj drugoj osobi ili entitetu. Društvo zadržava pravo da ograniči kapacitet skladištenja Korisničkog sadržaja koji vi postavite, kroz ili u vezi sa Uslugama Društva.

Vi izjavljujete i garantujete da: (i) posedujete Korisnički sadržaj postavljen sa vaše strane na, kroz ili u vezi sa Uslugama Društva, ili na drugi način imate pravo da izdate dozvolu navedenu u ovom Odeljku, i (ii) postavljanje Korisničkog sadržaja sa vaše strane na, kroz ili u vezi sa Uslugama Društva i bilo koje Usluge treće strane (kao što je definisano ispod) ne krši prava na privatnost, prava javnosti, autorska prava, prava po osnovu ugovora ili bilo koja druga prava bilo koje osobe ili entiteta. Slažete se da platite za sve naknade, takse, i bilo koji drugi novac koji dugujete bilo kojoj osobi ili entitetu zbog upotrebe bilo kog Korisničkog sadržaja objavljenog sa vaše strane ili kroz Usluge Društva ili Usluga treće strane.

Autorska prava i druga intelektualna svojina

Društvo poštuje intelektualnu svojinu drugih, i zahteva da naši korisnici učine isto. Vi ne možete da postavite, ugradite, objavite, pošaljete i-mejl, prenosite ili na drugi način učinite dostupnim bilo koji materijal koji krši bilo koje autorsko pravo, patent, žig, poslovnu tajnu ili druga vlasnička prava bilo koje osobe ili entiteta. Društvo ima politiku da prekine pristup Uslugama Društva korisnicima koji iznova krše ovo pravilo u odgovarajućim okolnostima.

Ukoliko smatrate da bilo koji materijal koji se nalazi na ili je povezan sa DISNEY internet sajtom krši autorska prava, molimo vas da pošaljete Zastupniku društva zaduženom za autorska prava (vidi dole) obaveštenje o povredi sa svim sledećim informacijama: (a) identifikacija autorskog dela za koje tvrdite da je povređeno, ili, ako je više autorskih dela obuhvaćeno jednim obaveštenjem, reprezentativni spisak takvih dela; ; (b), identifikacija materijala za koji tvrdite da predstavlja povredu i informacije razumno dovoljne koje će nam omogućiti da pronađemo materijal unutar Usluga Društva (kao što je URL materijala koji krši prava); (c) informacije razumno dovoljne da nam dozvole da vas kontaktiramo, kao što su adresa, broj telefona, i, ako je moguće, i-mejl adresa; (d) izjava da imate dobru veru da sporna upotreba nije ovlašćena od strane vlasnika autorskih prava, njegovog zastupnika ili zakonom; (e) izjava da su gore navedene informacije u vašem obaveštenju tačne i izjava ste da ste vlasnik ekskluzivnog prava koje je navodno prekršeno ili da ste ovlašćeni da delujete u ime vlasnika; i (f) vaš fizički ili elektronski potpis. Do Zastupnika društva zaduženog za autorska prava za obaveštenje o navodnim povredama možete doći na sledeći način: Poštom preko adrese: Bugarska, Sofija 1407, opština Stolična, region Lozenec, ul. Nikola J. Vapcarov br. 55, blok Ekspo 2000, zgrada 4, sprat VI ili putem e-mejla na pr.bg@fox.com.  

 Veze i Usluge trećih strana

Usluge Društva mogu da obezbede, ili treće strane mogu da obezbede veze ka drugim internet sajtovima, aplikacijama, resursima ili drugim uslugama kreiranih od strane trećih lica ("Usluge treće strane"). Kada se povežete sa Uslugama treće strane, vi ste u interakciji sa trećim licima, a ne sa Društvom. Ako odlučite da koristite Usluge treće strane i delite informacije sa njom, treće strane mogu koristiti i deliti vaše podatke u skladu sa politikom privatnosti Usluga treće strane i vaših podešavanja privatnosti na Uslugama treće strane. Trebalo bi da pročitate ovu politiku privatnosti pažljivo pre upotrebe Usluga treće strane. Dodatno, treća strana koja obezbeđuje Usluge treće strane može da koristi druge strane da bi obezbedila delove aplikacije ili usluge za vas, kao što su tehnologije, razvojne Usluge ili Usluge plaćanja. Društvo nije odgovorno za i ne daje nikakve garancije, eksplicitne ili implicitne, u vezi Usluga treće strane ili pružaoca Usluga takvog trećeg lica (uključujući, ali ne ograničavajući se na tačnost i potpunost informacija koje pružaju takve treće strane ili na njihovu praksu privatnosti). Uključivanje bilo koje Usluge treće strane ili veza na Usluge Društva ne podrazumeva saglasnost ili odobrenje Usluga treće strane. Društvo nije odgovorno za sadržaj ili prakse bilo kojih drugih internet sajtova osim http://www.foxtv.rs/, čak i ako se internet sajt povezuje na http://www.foxtv.rs/, pa čak i ako je upravljeno od strane Povezanog društva ili je društvo na drugi način povezano sa http://www.foxtv.rs/. Korišćenjem Usluga Društva, prihvatate i slažete se da Društvo nije odgovorno za bilo kakav sadržaj ili drugi materijal koji je sačuvan i omogućen od strane bilo kog drugog internet sajta osim http://www.foxtv.rs/. Kada pristupite Uslugama treće strane, to činite na sopstveni rizik. Društvo vas podstiče da ne dajete nikakve lične identifikacione podatke bilo kojim Uslugama treće strane, osim ako znate i verujete u stranu sa kojom ste u interakciji.

Ako ste zainteresovani za stvaranje hipertekst veza na http://www.foxtv.rs/, morate se obratiti Društvu na pr.bg@fox.com  pre toga. Prilikom uspostavljanja hipertekst veza, ne smete se predstavljati na bilo koji način, izričito ili implicitno, da ste primili odobrenje, sponzorstvo ili podršku http://www.foxtv.rs/ ili Društva, uključujući njegove zaposlene, zastupnike, direktore, službenike ili vlasnike udela.

Sporovi članova

Vi ste isključivo odgovorni za svoje interakcije sa drugim korisnicima Društva, pružaocima Usluga treće strane ili bilo kojim drugim licima sa kojima komunicirate, kroz ili u vezi sa Uslugama Društva. Društvo zadržava pravo, ali nema obavezu, da se uključi na bilo koji način u vezi sa ovim sporovima.

Pravila o privatnosti i kolačićima

Korišćenje Usluga Društva je takođe regulisano našom Politikom privatnosti i Politikom kolačića, koje su inkorporirane u ovom Sporazumu ovom referencom.

Odricanje od odgovornosti

Usluge Društva se pružaju  "AS-IS" odnosno u „viđenom stanju“ i "kao na raspolaganju" te Društvo ne garantuje niti obećava bilo kakve konkretne rezultate od korišćenja Usluga Društva. Društvo se izričito odriče bilo kakve garancije i uslovljavanja bilo koje vrste, bilo izričite ili implicitne, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicitne garancije pogodnosti za prodaju, podobnosti za određenu svrhu i nekršenje. Društvo naročito ne daje nikakvu garanciju da će vaše korišćenje Usluga društva biti bez prekida, pravovremeno, sigurno ili bez grešaka, ili da će bilo koja informacija dobijena kroz ili u vezi sa Uslugama društva ili Usluga treće strane (uključujući, ali ne ograničavajući se na, preko Korisničkog sadržaja ili oglasa treće strane) biti tačna ili pouzdana. Ni pod kojim uslovima Društvo neće biti odgovorno za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući ali ne ograničavajući se na imovinsku štetu, telesne povrede ili smrt, kao rezultat korišćenja Usluga Društva, problema ili tehničkih kvarova u vezi sa upotrebom Usluga Društva, prisustvo događajima Društva, bilo koji materijal preuzet ili na drugi način dobijen u vezi sa Uslugama Društva, bilo koji Korisnički sadržaj, reklame treće strane ili Usluge treće strane postavljene na, preko ili u vezi sa Uslugama Društva, ili ponašanja bilo kog korisnika Usluga Društva , bilo on-lajn ili of-lajn. Vaše korišćenje Korisničkog sadržaja, reklama treće strane, Usluga treće strane i dobara ili usluga obezbeđenih od bilo koje treće strane je isključivo vaša odgovornost i na vaš sopstveni rizik. Korisnički sadržaj, reklame trećih lica i Usluge treće strane ne odražavaju nužno mišljenja ili politike Društva.

Ograničenje odgovornosti

Ni u kom slučaju Društvo nece BITI ODGOVORNO VAMA ILI BILO KOJOJ TREĆOJ STRANI ZA BILO koju INDIREKTNU, POSLEDIČNU, MORALNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI KAZNENU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, izgubljenu dobit (direktnU ili indirektnu) kojA proizilazI iz vašeg korišćenja USLUGA DRUŠTVA, iako JE DRUŠTVO UPOZORILO NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. BEZ OBZIRA NA SVE SUPROTNO ŠTO JE OVDE sadržanO, ODGOVORNOST DRUŠTVA PREMA VAMA iz BILO KAKVOG razloga I bez obzira na oblik akTIVNOSTI, će u svakom trenutku biti OGRANIČENA DO plaćenog iznosa, ako GA IMA, KOJI STE DRUŠTVU PLATILI za USLUGE DRUŠTVA tokom trajanja vašeg korišćenja USLUGA DRUŠTVA. NIŠTA U OVOM SPORAZUMU NEĆE ISKLjUČITI ILI U BILO KOM SMISLU OGRANIČITI ODGOVORNOST dRUŠTVA ZA SMRT ILI TELESNE POVREDE UZROKOVANE NEHATOM DRUŠTVA, ILI ZA BILO KOJU DRUGU ODGOVORNOST U meri u kojoj SE odgovornoST ne moŽE se isključiti ili ograničiti ZAKONOM.

Sporovi

Sporazum će biti regulisan, i tumačiće se u skladu sa zakonima Republike Srbije, bez obzira na njegove odredbe o sukobu zakona. Vi i Društvo se slažete da prihvatate isključivu nadležnost suda u Republici Srbiji da reši svaki spor koji proizilazi iz Sporazuma ili Usluga Društva.

Obeštećenje

Slažete se da ćete nadoknaditi štetu i sačuvati Društvo, njegova Povezana društva, podizvođače i druge partnere, kao i njihove službenike, zastupnike, partnere i zaposlene, od bilo kakvih gubitaka, odgovornosti, potraživanja ili zahteva, uključujući, ali ne ograničavajući se na razumne honorare advokata prouzrokovane od bilo koje treće strane zbog ili po osnovu vašeg korišćenja http://www.foxtv.rs/ ili Usluga Društva, vašeg kršenja ovog Sporazuma, kršenja prava drugih ili bilo kog Sadržaja koji objavite ili na drugi način postavite na, preko ili u vezi sa Uslugama Društva.

Nepoželjni podnesci

Društvo ne prihvata svesno, preko Usluga Društva ili na drugi način, nepoželjne podneske uključujući, bez ograničenja, podneske blog ideja, članke, pisma, priče, fan fikcija, znakove, crteže, informacije, sugestije, predloge, ideje ili koncepte. Politika Društva jeste da jednostavno izbriše svaki takav podnesak bez čitanja ili slanja drugom osoblju Društva ili osoblju njegovih Povezanih društava. Stoga, svaka sličnost između nepoželjnih podnesaka i bilo kog elementa u bilo kom stvaralačkom radu Društva ili Povezanih društava, uključujući, bez ograničenja, film, seriju, priču, naslov ili koncept, biće sasvim slučajna. Ako se nepoželjni podnesci šalju Društvu preko Usluga Društva (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koji javni forum), međutim, takvi podnesci i autorska prava se mogu koristiti, kopirati, podlicencirati, adaptirati, prenositi, distribuirati, javno izvoditi, objaviti, prikazati ili obrisati po nahođenju Društva (vidite takođe „Vaša vlasnička prava” gore). Slažete se da nemate pravo na bilo kakvu naknadu, zaslugu ili obaveštenje i da ste se slanjem nepoželjnog podneska odrekli prava na bilo koji zahtev protiv Društva ili Povezanog društva koji se odnose na nepoželjne podneske, uključujući, bez ograničenja, nelojalnu konkurenciju, povredu implicitnog ugovora ili kršenje poverljivosti.

Mogućnosti zapošljavanja

Društvo može, s vremena na vreme, postaviti mogućnosti za zapošljavanje na Uslugama Društva i/ili pozivati korisnike da dostave radne biografije Društvu. Ako se odlučite da pošaljete ime, kontakt informacije, radnu biografiju i / ili druge lične podatke Društvu kao odgovor na pozive za zapošljavanje, vi ovlašćujete Društvo da koristi ove informacije za svrhe zakonitog i legitimnog procesa zapošljavanja i zaposlenja. Vi pristajete i prihvatate da Društvo ima pravo, po svom nahođenju, da prosledi informacije koje dostavite njegovom Povezanom društvu za legitimne poslovne svrhe u vezi sa potencijalnim zapošljavanjem. Ništa u ovom Sporazumu ili što je sadržano u Uslugama Društva neće predstavljati obećanje od Društva da se obrati, intervjuiše ili zaposli bilo kog pojedinca koji podnese informacije za to, niti će bilo šta u ovom Sporazumu ili što je sadržano u Uslugama Društva predstavljati obećanje da će Društvo razmotriti neke ili sve informacije dostavljene od strane korisnika Usluga Društva. Vaši lični podaci će se tretirati u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Ostalo

Propuštanje Društva da iskoristi ili sprovede neko pravo ili odredbu ovog Sporazuma neće predstavljati odricanje od tog prava ili odredbe. Naslovi Odeljaka u ovom Sporazumu su tu samo radi praktičnosti i nemaju nikakvu zakonsku ili ugovornu snagu. Društvo je zaštićeno žigom The Walt Disney Company. Ovaj Sporazum se primenjuje u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom. Ako je nezakonita, nevažeća ili neprimenjiva bilo koja odredba ovog Sporazuma, ta odredba će se smatrati odvojivom od ovog Sporazuma i neće uticati na važenje i primenu preostalih odredbi.

Molimo vas da nas kontaktirate na: pr.bg@fox.com  za sva pitanja u vezi sa ovim Sporazumom.

PROČITAO SAM I RAZUMEO OVAJ SPORAZUM I SLAŽEM SA SVIM ODREDBAMA SADRŽANIM IZNAD.