Sloboda za Vilija

Sloboda za Vilija

Sinopsis

Dečak je saznao da njegovog omiljenog kita ubicu žele da ubiju vlasnici akvarijuma. Dečak rizikuje sve kako bi oslobodio kita.