Sve ostaje u porodici

12+12+
©2003 Buena Vista International, Inc. All Rights Reserved.
Sve ostaje u porodici

Sinopsis

Otac, sin i muž Aleks Gromberg je čovek zaglavljen u svom životu. Dok pokušava da ne ponovi očeve greške, Aleks se bori i sa navikama koje je već preneo na svoje sinove.