Pi

12+12+
Pi

Sinopsis

Paranoični matematičar traga za ključnim brojem, koji će otkriti univerzalne tragove koji se nalaze u prirodi.