Noćna straža

16+16+
© 2004 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Noćna straža

Sinopsis

„Noćna straža” otkriva svet onozemaljske bitke koja održava hiljadugodišnje primirje između sila svetla i sila tame. Vekovima su prerušeni članovi noćne straže kontrolisali Tamne, dok Tamni drže dnevnu stražu koja kontroliše sile svetla.