Misija Vavilon

Ponedeljak 22 jun 21:00

12+12+
Misija Vavilon

Sinopsis

U ne tako dalekoj budućnosti, hiljade satelita promatra svaki naš pokret. Većina planete je ratna zona, a ostalo pustoši prekrivene radijacijom nuklearnih eksplozija.

Kada gledati