Misija Vavilon

12+12+
Misija Vavilon

Sinopsis

U ne tako dalekoj budućnosti, hiljade satelita promatra svaki naš pokret. Većina planete je ratna zona, a ostalo pustoši prekrivene radijacijom nuklearnih eksplozija.