Linkoln

12+12+
Linkoln

Sinopsis

Američki građanski rat nastavlja da besni i predsednika Amerike brine stradanje na bojnim poljima. U isto vreme on vodi borbe sa članovima svoje administracije oko namera da oslobodi robove.