Ledeno doba 4: Pomeranje kontinenata

© 2012 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved
Ledeno doba 4: Pomeranje kontinenata

Sinopsis

Meni, Dijego i Sid kreću u novu avanturu nakon što njihov kontinent počne da pluta. Koristeći ledenu santu kao brod, susreću se sa morskim stvorenjima i bore sa piratima, istražujući pritom novi svet.