Ledeno doba 2: Otapanje

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.
Ledeno doba 2: Otapanje

Sinopsis

Meni, Sid i Dijego shvataju da se ledeno doba bliži kraju i pridružuju se svima na putovanju ka većim visinama. Tokom putovanja, shvataju da Meni nije poslednji mamut.