Između dve vatre

Petak 12 mart 23:30

16+16+
©2014 Absolute Mercenary Productions, Inc. All Rights Reserved.
Između dve vatre

Sinopsis

Plaćeni ubica upoznaje devojku koja beži od šefa mafije. Mafijaš ima moćne političke veze. Ubica je rastrzan između pomaganja devojci i svoje odanosti agenciji koja ga je angažovala.

Kada gledati