Sreda u 22.00

Sezona 1

Priča je smeštena u Federalni sud južnog distrikta Njujorka i prati advokate koji rade i za odbranu i za tužilaštvo na najvažnijim slučajevima u zemlji. Dok rade, njihovi privatni životi se upliću u posao.

00:30