Tihi svedok

12+12+
Silent Witness © BBC
Tihi svedok

Sinopsis

Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

Epizode

 • 1

  Nemi svedok S12, ep.1

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 2

  Nemi svedok S12, ep.2

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 3

  Nemi svedok S12, ep.3

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 4

  Nemi svedok S12, ep.4

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 5

  Nemi svedok S12, ep.5

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 6

  Nemi svedok S12, ep.6

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 7

  Nemi svedok S12, ep.7

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 8

  Nemi svedok S12, ep.8

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 9

  Nemi svedok S12, ep.9

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 10

  Nemi svedok S12, ep.10

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 11

  Nemi svedok S12, ep.11

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.

 • 12

  Nemi svedok S12, ep.12

  +

  Forenzički patolog profesor Dalton, dr Kaningem i dr Aleksander prate niz ubistava, a svaki leš ima svoju priču: o kome je reč, kako je ta osoba živela i umrla. Leš je ključ za otključavanje priče.