The Orville - Long way from home

Prati ekipu ne baš funkcionalnog istraživačkog broda u Zemljinoj međugalaktičkoj floti, 400 godina u budućnosti.

00:30